Featured

[PES13] Turf by Aliensf-VienHuy version 6.0 final
màu sắc lần này và mặt cỏ sẽ giống thật hơn vì mình làm font cỏ mịn và dài hơn....màu cỏ thì chấm bằng PS từ ảnh của các sân vận động thực tế...

HD: Cài setup tới kitserver rồi chọn thư mục "tên patch bạn đang sử dụng"
...vd: đang sài Patch PESEDIT thì cài tới thư mục: pesedit trong kitserver13 (đường dẫn: kitserver13\pesedit)Share the photos version 6.00 final - đây là bản cuối cùng trước khi mình chuyển sang làm cho PES 14Version 6.00: 
part 3,http://adf.ly/X2tRY
part 2,http://adf.ly/X2tak
part 1,http://adf.ly/X2tVX
Copyright © PES Edit by PBQP | Designed By Code Nirvana