Tiếp theo là các bản turf mới mình vừa làm....
màu sắc lần này và mặt cỏ sẽ giống thật hơn vì mình làm font cỏ mịn và dài hơn....màu cỏ thì chấm bằng PS từ ảnh của các sân vận động thực tế...

HD: Cài setup tới kitserver rồi chọn thư mục "tên patch bạn đang sử dụng"
...vd: đang sài Patch PESEDIT thì cài tới thư mục: pesedit trong kitserver13 (đường dẫn: kitserver13\pesedit)


Share the photos version 5.00
POSTING

Version 5.00 http://adf.ly/RUiPw
Version 5.1 http://adf.ly/RUiST


Share the photos version 5.00