Featured

Thay khung Formation cho PES6


Thay khung Formation cho PES6
lam sao de thay duoc hinh nen trong cho nay vay,giup minh voi. huong dan cu the nha.
va thay mau vang o cho danh sach cau thu nua. nhin mau xau qua.patch cua phonix
hướng dẫn thay đổi
thứ nhất bạn cần có phần mềm Game Graphic Studio 7.4
thứ hai cần có phần mềm photoshop
*đối với photoshop thì bạn tạo một bức ảnh có kích thước 
512x256 8bpp và 16 color 
để tạo được bức chính xác bạn nên khoanh vugf mà bạn khi vào trận có thể nhìn thấy 
bạn xem hình ảnh thì hiểu
hình 1: vùng bạn sẽ làm việc thay đổi đề vào game có thể nhìn thấy


hình 2: đây là ví dụ mình làm(chú ý không được ăn cắp bản quyền)


và sau đó bạn chọn các layer để liên kết thành 1 layer bằng cách giữ shift chọn layer đầu và layer cuối nhấn CTRl E để liên kết các layer lại thành một layer rồi bạn vào thanh công cụ trên chọn Image/mode/indexed color
hiện ra bảng như sau bạn chọn như trong bảng
hình 3


sau đó bạn nhấn ok và lưu lạu với đuôi .png

đó là xong về mặt hình ảnh bây giờ bạn chỉ cần đưa hình ảnh đó vào trong game bằng phầ mềm Graphic Studio(GGS)
bạn mở phần mềm lên rồi open đến file e_text nằm trong dat(chú ý có 2 file e_text 1 nằm trong thư mục đat của kitsever 1 nằm trong dat ở ngoài bạn chọn dat ở ngoài)
sẽ hiện lên giao diện như sau
hình 4 file của bạn nằm ở file thứ unnamed_128.bin file thứ 3 bên trái sang

hình 5

sau đó bạn cick chuột chọn file ở bên dưới muốn thay mà cụ thể là file thứ 3 bên trái sang sẽ hiện hình đó lên rồi kick chuột phải vào hình ảnh mới hiện đó chọn open rồi tìm đến file muốn thay mà ở đây là file mà bạn làm bằng photoshop
rồi cuối cùng bạn chỉ cần rê chuột kéo xuống hình bạn muốn 
hình 6

và đây là thành quả 
hình 7


thay thế là ok

Copyright © PES Edit by PBQP | Designed By Code Nirvana