Featured

Hướng dẫn Việt hóa PES 2017 (beta)


B1: Tải 1 trong 2 tool này: Cpk manager or PES File Explorer về
B2: Lấy tool trên mở file dt20_eng.cpk ra, export file all.str ra
B3: Tải tool PESSTREditor về

B4: Lấy tool trên mở file .str ra dịch, fix font tiếng việt, sau đó save lại, cẩn thận hơn save as ra,
B5: Dịch xong .str rồi thì dùng tool B1 import nó vô lại file .cpk
B6: vứt nó vào mục download của pes17 rồi dùng tool PES2017-DpFileListGenerator add nó vô
B7: Phang !

Post a Comment

Freedom Speaks

Copyright © PES Edit by PBQP | Designed By Code Nirvana