Featured

Hướng dẫn download + cài đặt PES 2016


Link download: https://www.fshare.vn/file/LG7F8L11UWQM


Bao gồm:
- File cài đặt
- File bản Patch 3.0 & 3.1 của PTE

Chỉ cần download 1 lần và thực hiện theo hướng dẫn là có thể chơi ngay.

Hướng dẫn cài đặt:
Cài đặt game:
Chạy file Setup trong file nén Pro.Evolution.Soccer.2016-Black Box


Ấn Next


Chọn đường dẫn cài đặt game, ấn next


Đánh dánh 2 mục Install DirectX và Install VisualC++, ấn Install


Chờ cho máy cài đặt game (khoảng 30~45 phút tùy cấu hình máy)


Máy sẽ tiếp tục cài DirectX


Bỏ mục Install the Bing bar


Ấn Next và chờ máy cài đặt xong


Ấn Finish để hoàn thành


Hoàn tất quá trình cài đặt game


Cài đặt Patch:
Chạy file Setup trong thư mục Patch 3.0 dưới quyền Admin


Chọn mục I have read... và ấn Next


Dẫn đến thư mục cài đặt game, ấn Next


Ấn Exit


Chờ khoảng 10s sẽ xuất hiện một bảng cài đặt mới. Nếu bạn sử dụng phần mềm diệt virus, hãy thêm thư mục cài đặt game vào phần "loại trừ" của phần mềm diệt virus, sau đó chọn mục Already Added và ấn Next


Chọn phần 3DM Crack và Next


Chọn đường dẫn cài đặt game


Ấn Exit để hoàn tất


Thực hiện tương tự cho Patch 3.1.

Post a Comment

Freedom Speaks

Copyright © PES Edit by PBQP | Designed By Code Nirvana