Mình vừa làm được vài cái turf và share lên đây...ai thích thì tải...

1. Cài setup tới kitserver rồi chọn thư mục "tên patch bạn đang sử dungj"
...vd: Patch PESEDIT thi chon thu muc: "pesedit"...(duong dan la kitserver13\pesedit)
Share the photos:

Version 1.00 http://adf.ly/Nsj5m
Version 2.00 http://adf.ly/NsoPp