Copyrights @ PBQP Ltd. Designed By Templateism - PES Edit by PBQP

[PES2013] Ronaldo Fenomeno Graphics Mod by PBQP

Share
RONALDO - NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH


Share the Photos

a) [Sub-menu]Ronaldo_by PBQP

Link
b) Menu Background Ronaldo by PBQP


***You must all downloads; tutorial in rar file
Tải a, b về, giải nén, ném vào thư mục kitserver13/tên patch đang dùng/img, nếu báo đè thì click ok hết

0 nhận xét:

Post a Comment

Freedom Speaks

Follow by Email