Featured

[PES2013] Ronaldo Fenomeno Graphics Mod by PBQP

RONALDO - NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH


Share the Photos

a) [Sub-menu]Ronaldo_by PBQP

Link
b) Menu Background Ronaldo by PBQP


***You must all downloads; tutorial in rar file
Tải a, b về, giải nén, ném vào thư mục kitserver13/tên patch đang dùng/img, nếu báo đè thì click ok hết

Post a Comment

Freedom Speaks

Copyright © PES Edit by PBQP | Designed By Code Nirvana