Kit của PES12 từ PES6 và PES7 đuợc sản xuất bởi Mundodopes

Nguyên văn:
Mine Atualização de Kits Patch PES 12 no PES 6 2012

DOWNLOAD NOW

TẢI VỀ VÀ CHỈ CẦN SETUP NHƯ BÌNH THƯỜNG