Featured

Clip hướng dẫn Edit PES6

Phần 1: Làm Logo HD cho PES 6




Phần 2: Làm Flag HD cho PES6 bằng Photoshop




Phần 3:  Thay Cúp mới vào 0_text cho PES 6




Phần 4:  Làm Adboard cho Stadium trong PES 6




Phần 5:  Hướng dẫn thay hình nền vào e_text cho PES 6





Phần 7: Hướng dẫn thay file âm thanh vào e_sound cho PES 6


Conchutgidenhopmq@gmail.com
 
Các bạn có thể vào đây để xem: www.youtube.com/pmqcondeo

Post a Comment

Freedom Speaks

www.CodeNirvana.in

Copyright © PES Edit by PBQP | Designed By Code Nirvana